Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. január 2013 skúška F plyny MobKlim 2 2  Nie

Komentár

školenie a skúšky na mob.klim volkswagen

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3862 Jaroslav Fedák
3861 Michal Košč