Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. december 2013 skúška Tepelné čerpadlá Rovinka 18 5  Nie

Komentár

Skúška na certifikovaného inštalatéra tepelných čerpadiel podľa zákona a EHPA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5586 Pavol Greguš Ing
5638 Martin Kudla Ing.
5609 Milena Matošová Ing.
5639 Vlastimil Pavelec
2450 Marek Žiačik