Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. máj 2010 skúška F plyny Rovinka 42 41  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1035 Martin Ali
1498 Miloš Bajnoci
1497 Juraj Balint
1769 Peter Bednár
1499 Milan Belzár
1126 Ľubomír Černý
1614 Emil Čimbora
1697 Maroš Djulgerov
1505 Marek Hauptvogel
1507 Karol Hučko
1131 Peter Hudec
1475 Ivo Janček
1506 Miroslav Jankech
1466 Ľuboš Káras
1188 Juraj Kička
1413 Dušan Klčo
1034 Rudolf Koširel
1510 Juraj Koššo
1036 Juraj Kulička
1618 Rastislav Lacho
1189 Jaroslav Marták
1750 Ladislav Mede
1619 Peter Michalides
1190 Vladimír Mladý
1749 Vladimír Nagy
1633 Štefan Pataky
1514 Radoslav Paulus
1621 Ján Perejda Ing.
1515 Marek Petra
1135 Jozef Pintér
1623 Tomáš Rácz
1136 Vladimír Šabík
1625 Ambróz Slezák
1626 Erik Slezák
1656 Zdenko Štec
1488 Richard Ujházy
1517 Tomáš Varga
1630 Rudolf Vido
1138 Martin Vígľašský
1137 Róbert Vítek