Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. november 2013 skúška F plyny I Rovinka 42 29  Nie

Komentár

Školenie a skúšky na kategórie I, II, III, IV, MobKlim, I-S v dňoch 14.-15.11. a 16.11. 2013 v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4160 Ladislav Brezina Ing.
4165 Jan Budai
4062 Ľubomír Červeňan Ing.
3865 Radoslav Dirnberger
4113 František Fóthy
4189 Daniel Izakovič
4186 Martin Jančík
4177 Ľubomír Jurík
4159 Maroš Krško
4198 Ľubomír LAMPER Mgr.
4116 Ján Lapšanský
4117 Lukáš Macánek
4200 Blažej Malík
4192 Peter Mičutka
4176 Martin Obložinský
4158 Milan Obrk Ing
4012 Miroslav Orávik ing.
4190 Štefan Perbecký
4162 Roman Petrjanoš
4206 Milan Porubiak
4212 Róbert Rehorčík Ing.
4014 Ivan Sádecký
4132 Ľubomír Šoltés
4201 Miroslav štiefel
4199 Peter Šverčič
4157 Roman Szecsányi
4185 Marián Takács
4163 Marcel Tekeľ
4060 Peter Tolnay