Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
23. október 2013 skúška F plyny MobKlim 1 0  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly