Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
23. október 2013 skúška F plyny MobKlim 1 0  Nie

Komentár

Školenie na Mob. klimu VW Bratislava

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly