Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. november 2013 skúška F plyny MobKlim Rovinka 5 5  Nie

Komentár

Školenie a skúšky mob.klim

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4191 Marian Chrančok
4182 Peter Dávid
4187 Lukáš Klein Ing.
4195 Ján Peleš
4181 Tomáš Polyák