Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. november 2013 skúška F plyny I Rovinka 21 19  Nie

Komentár

skúška na Fplyny o 7,15 hod

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4160 Ladislav Brezina Ing.
4062 Ľubomír Červeňan Ing.
4186 Martin Jančík
4159 Maroš Krško
4198 Ľubomír LAMPER Mgr.
4116 Ján Lapšanský
4200 Blažej Malík
4176 Martin Obložinský
4158 Milan Obrk Ing
4012 Miroslav Orávik ing.
3950 Karol Patócs Karol
4162 Roman Petrjanoš
4209 Milan Porubiak
4014 Ivan Sádecký
4201 Miroslav štiefel
3951 Štefan Szalay Ing.
4185 Marián Takács
4163 Marcel Tekeľ
4060 Peter Tolnay