Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. február 2014 skúška F plyny I - Skladník Rovinka 20 14  Nie

Komentár

školenie a skúšky mob.klim, I-S

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4257 Emanuel Dudáš Mgr
4253 Slavomíra Helcmanovská
4287 Igor Hubina ing
4280 Marek Janovčík
4281 Trnka Jozef
4255 Mária Kallová Ing.
4260 Martin Kleiman Mgr.
4273 Vladimír Machaj
4269 Ján Mrázik
4241 Ján Oršula Bc.
4240 Martin Oulehle
4285 Ivan Slimák
4278 Tibor Tomšík
4297 Miroslav Ujlacký