Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. máj 2014 skúška VTZ tlakové Rovinka 0 0  Nie

Komentár

Školenie a skúšky na VTZ tlakové na TSÚ v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly