Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. november 2014 skúška F plyny I Rovinka 39 18  Nie

Komentár

Skúšky kategória I podľa Nar 842/2006/ES 15.11. v Rovinke 1 beh 8,15

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4539 Jaroslav Csupka
4179 František Ferik
4498 Gašpar Hajdu
4491 Andrej Hlina
2356 Ján Jašš
4463 Jaromír Kocur Ing.
4501 Róbert Krasňan Bc.
4471 Ján Kunda Ing. PhD.
4520 Erik Liszkai Ing.
4522 Aleš Milička
4454 Zdenko Mlích
4484 Jaroslav Sidor
4015 Marek Široký Ing.
4536 Anton Slezáček
4450 Robert Solárik
4554 Róbert Uhrín
3991 Mário Vasil Ing., PhD.
4517 Pavol Zápalka