Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. máj 2014 školenie 314/2012 Rovinka 40 27  Nie

Komentár

Školenie 15.5.2014 v Rovinke a skúšky 16.5. na SIEA BA podľa zákona č. 314/2012 Z.z. na inšpekciu klimatizačných systémov s chladiacim výkonom nad 12 kW

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4335 Ján Ferenecz
4325 Imrich Gachal Ing.
3787 Eduard Goron
4362 Martin Greguš Ing.
4378 Slavomír Grodný Ing.
4370 Libor Guniš Ing.
1037 Morteza Hassanzadeh
3838 Alexej Hyža Ing.
3941 Matúš Kadlec
4369 Ľubomír Krcheň Ing.
3286 Bronislav Kubiczek
4013 Tomas Labant Ing.
4373 Juraj Lenko Ing.
4360 Ivan Mančik Ing.
3843 Matúš Martinec
3914 Karol Martiniak
3842 Anton Martinka
1982 Karol Mestický Ing.
4368 Michal Olexa Ing.
2272 Peter Paluš
3950 Karol Patócs Karol
4055 Erik Prančík
4374 Miroslav Sulčan
3951 Štefan Szalay Ing.
1472 Štefan Untermayer
4375 Marek Valko Ing.
4242 Marián Vangel Ing