Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. apríl 2014 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Štúrovo 21 3  Nie

Komentár

Skúšky na kategórie MobKlim, I-S dňa 30.4.2014 v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4356 Gábor Barta
7750 Zsolt Berta
4352 Gábor Béla Pintér