Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. október 2014 školenie F plyny II Zlaté Moravce 20 1  Nie

Komentár

Školenie a skúšky na F plyny II. kategória podľa zákona 286/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4505 Ladislav Török Ing.