Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. júl 2014 skúška F plyny MobKlim 12 1  Nie

Komentár

Školenie a skúšky na mob.klim volkswagen

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4453 Dionýz Göbl