Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. máj 2010 skúška F plyny Rovinka 26 28  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1634 Richard Antala
1587 Julián Baltes
1631 Richard Bartalos
1767 Antonín Bartek
1703 Ján Bátor Ing
1581 Daniel Černák
1651 Miroslav Chládecký
1593 Rastislav Ebert
1603 Daniel Filko
1398 Branislav Gašparík
1649 Ľubomír Gašparík
1654 Anton Ihring
1644 Ľubomír Ivaška
1653 Tibor Jócsik AIR FRESH s.r.o.
1774 Jaroslav Konečný
1648 Peter Konečný
1762 Július Kovács
1695 Ján Kubík
1560 Matej Kupčuljak Ing.
1757 Martin Kvasnica
1642 Ján Letovanec
1761 Juraj Marko
1120 Ladislav Nazarej
1753 Igor Sádovský
1748 Juraj Ščepko
1641 Vladimír Štrbka
1766 Juraj Tabiczký
1775 Peter Tomlein Doc. Ing. PhD.