Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. november 2014 skúška F plyny I, II Rovinka 16 15  Nie

Komentár

Skúšky kategória I podľa Nar 842/2006/ES 15.11. v Rovinke 2 beh 10,15

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4525 Viliam Bacúlik Bc.
4507 Pavol Bilik
4113 František Fóthy
4458 Branislav Herich
4129 Stanislav Hraška
4504 Rastislav Kakalík
1048 Juraj Kazán
4547 Ľuboš Lukačovič
4495 Juraj Močko
4540 Karol Mrázik
2673 Michal Očovský
4535 Róbert Pallya Mgr.
4529 Richard Sebera
4521 Juraj Stanek
4541 Peter Žembera