Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. november 2014 skúška F plyny MobKlim Bratislava 5 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu MobKlim podľa zákona 286/2009 Z.z., Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4561 Jozef Racek