Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. január 2014 skúška 0  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly