Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. január 2015 skúška F plyny MobKlim Bratislava 20 3  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4734 Viliam Kako
4731 Michal Mlynárik
4733 Michal Prokop