Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
1. február 2010 skúška F plyny 42 9  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1246 Ladislav Király
1247 Ján Klempa
1243 Ján Kupec
1239 Igor Letko
1248 Ján Riczo
1244 Peter Ruman
1249 Ján Šimíček
1242 Martin Tarabčák
1132 Róbert Važan