Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. jún 2015 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 32 32  Nie

Komentár

Školenie podľa Nar. 303/2008/EU na kategórie I-S, Mobklim, III, IV

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5124 Blažej Andrašov
5175 Peter Bergman
5215 Michal Dvořák
5160 Marek Fic
5184 Miroslav Hnatko doc.Ing.PhD.
5249 Stanislav Horský
5098 Ferdinand Jančo
5301 Michal Kavalír
5222 Stanislav Kogler
5090 Katarína Krajňáková Ing
5229 Luboš Kubovič
5173 Martin Lančarič
5297 Lukáš Mariňák
5214 Marian Mészáros
5069 Milan Minarik Bc.
5169 Michal Nemec Bc.
5218 Kamil Novák
5216 Andrej Petro
5265 Kristián Prágai
4877 Ján Rybár
5219 Rastislav Šesták
5140 Peter Šimeg
5262 Tomáš Šimon
4982 Lubomír Stupka
5217 Václav Švorc
5232 Jaroslav Tichý
5081 Tomaš Tőkőly
5142 Mário Tóth
5170 Tibor Tóth
5080 Miroslav Turinič
5213 Pavol Vaško
5221 Imrich Zsoldos