Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. február 2015 skúška F plyny I, II Poľsko 2 0  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly