Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. marec 2015 skúška F plyny I, II Poľsko 5 2  Nie

Komentár

Exams according to Reg. 303/2008/EU category I, II in Warsaw

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4773 Krzysztof Grzegorczyk Mgr.
4940 Andrzej Żyła