Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. jún 2015 skúška F plyny I, II Poľsko 10 3  Nie

Komentár

Exams according to Reg. 303/2008/EU category I, II in Warsaw

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5237 Jan Kowalski
5236 Norbart Wroński
5238 Norbert Wroński