Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. marec 2016 školenie F plyny I, II Rovinka 45 45  Nie

Komentár

Školenie podľa Nar. 2015/2067, 303/2008/EU a zákona č. 348/2015 Z.z. na kategórie I,II - 17.-18.3.2016

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5107 Róbert Andódi Ing
5962 Dušan Antalovič
4398 Tomáš Bakula
3968 Rastislav Bergendi Bc.
6496 Dušan Beskid
6220 Andrej Cesnek
6585 Miloš Cesnek Ing.
6554 Dragan Dragan
6441 Peter Draždák
6498 Rastislav Fodrek
6588 Ľudovít Formel
6244 Jozef Gibeľ Ing.
6589 Vladimír Gmitro
6383 Zuzana Gondová Ing.
6578 Marián Hámor
6419 Milan Hošták Ing.
6291 Michal Kapucian
1072 Radoslav Kormanec Ing.
6420 Ján Kováč
6433 Pavol Kukan
6282 Štefan Kyčerka Štefan Kyčerka
1500 Rastislav Lebeňák
6500 Andrej Matejovič
6292 Peter Mihaľ Ing.
6583 Vladimír Nemergut Ing.
6242 Mario Orosz
6384 Jozef Papaj
5956 Ján Pavlík
6532 Michal Praznovský
6586 Andrej Prikryl
6577 Peter Račák
6058 Marek Rapavý
5793 Josef Raška
6580 Miroslav Solčány Ing.
5619 Adrián Šoltés Ing.
5653 Daniela Spáčilová Ing. PhD.
6385 Ladislav Šugár Ing.
6525 Roman Sýkora
5855 Filip Tomkovič
5002 Július Tóth
6497 Daniel Vaško Ing.
5988 Milan Záhorský
6501 Roman Žák
6529 Ladislav Závodsky
6582 Peter Žemla