Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. marec 2016 skúška F plyny II Rovinka 4 4  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067 a zákona 348/2015 Z.z. v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5801 Slavomír Pastýr
6532 Michal Praznovský
6058 Marek Rapavý
6525 Roman Sýkora