Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. marec 2016 skúška F plyny I Rovinka 28 28  Nie

Komentár

Skúška podľa Nar. 2015/2067/EU a zákona 348/2015 Z.z. na kategóriu I v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5107 Róbert Andódi Ing
4398 Tomáš Bakula
6588 Ľudovít Formel
5176 Lukáš Guľáš Ing.
6578 Marián Hámor
6419 Milan Hošták Ing.
6291 Michal Kapucian
1072 Radoslav Kormanec Ing.
6420 Ján Kováč
6433 Pavol Kukan
6282 Štefan Kyčerka Štefan Kyčerka
1500 Rastislav Lebeňák
6500 Andrej Matejovič
6292 Peter Mihaľ Ing.
6583 Vladimír Nemergut Ing.
6242 Mario Orosz
6384 Jozef Papaj
5956 Ján Pavlík
5793 Josef Raška
5284 Tibor Simon
5619 Adrián Šoltés Ing.
6385 Ladislav Šugár Ing.
4474 Ján Surovčík Ing.
5002 Július Tóth
6497 Daniel Vaško Ing.
6501 Roman Žák
6529 Ladislav Závodsky
6582 Peter Žemla