Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. január 2016 skúška F plyny I, II, MobKlim 3 3  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6248 Štefan Báňás
6254 Roman Belaj
6247 Jaroslav Kocík