Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. november 2016 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Rovinka 15 15  Nie

Komentár

Školenie na kategórie Mobklim, kategórie III,IV, I-S v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7018 Michal Bachratý Ing.
7156 Ján Fedeš Ing.
7155 Patrik Fedeš
7174 Miroslav Frič
7107 Marek Fulla
7177 Pavol Horný
7171 Peter Hrbček
7100 Libor Jančura
7179 Michal Kopp Ing.
7148 Miloš Mrozek
7108 Martin Ondáš
4150 Vladimír Pokrývka
7068 Donald Šemetka Ing.
7172 Ladislav Slaný Bc
1715 František Vaščura