Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. november 2016 skúška F plyny II Rovinka 2 2  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7160 Boris Duchovič
7114 Dávid Karas