Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. október 2016 skúška F plyny I - Skladník 11 11  Nie

Komentár

Skúška vyhradená kategórii I-S v Tatramat Poprad

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7128 Peter Adamjak
7131 Jozef Bučanský
7125 Slavomír Cihoň
7149 Milan Gánovský Ing.
7140 Samuel Janoščík
7129 Štefan Jerdonek
7124 Peter Kukula
7130 Lukáš Laskovský
7139 Ján Sedlák
7126 Marek Vaverčák
7132 Lukáš Zaharek