Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
31. marec 2017 skúška F plyny II Rovinka 2 2  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067 a zákona 348/2015 Z.z. v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7216 Patrik Komáček
7324 Alexander Polák