Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
2. február 2017 školenie F plyny Z Rovinka 3 3  Nie

Komentár

Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7259 Andrej Baláž
7233 Marián Krištof
7219 Ivan Višňovský