Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. január 2017 skúška F plyny MobKlim Bratislava 16 16  Nie

Komentár

Skúšky MOBKLIM podľa Nar. 307/2008/EU, miesto: Homola Bratislava, Krajná 49

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7265 Ľuboš Bartakovič
7252 Miroslav Brna
7244 Pavol Cimra
7246 Rudolf Dulay
7245 Peter Fořt Bc.
7242 Ela Homolová Ing.
4142 Peter Knihár
7256 František Korenčík Ing
7253 Roman Krupa
4144 Ladislav Lavo
7249 Jaroslav Leško
7248 Ivo Lovász
7260 Michal Mišinec
7261 Ivan Pánis
7247 Samuel Pinček
7264 Vladimír Tomas