Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
29. apríl 2017 školenie F plyny I, II Štúrovo 19 19  Nie

Komentár

Školenie na kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7464 Károly Antal
7454 Tamás Boglyasovszky
7455 Péter Bures
7456 Tamás Csizmadia
7459 Gábor Csorba
7479 Árpád László Dorka
7477 Máté Dorka
7458 Zoltán Gurbán
7478 Sándor Juhász
7475 András Kiss-Visi
7470 Gergely Kocsis
7480 Gyula Luter
6639 Attila Marton
7462 Zsolt Palugyay
7476 Dániel Szalai
7473 Zoltán Szeder
7463 Gábor Szívós
7481 Lőrinc Szőke
7471 Krisztián Varga