Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
1. apríl 2017 skúška F plyny I Rovinka 28 28  Nie

Komentár

Skúška podľa Nar. 2015/2067/EU a zákona 348/2015 Z.z. na kategóriu I v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7259 Andrej Baláž
7315 Miroslav Baláž
7306 František Beke
7352 Igor Beneš Ing.
7257 Štefan Beňo
7269 Igor Burza
7321 Peter Dodok
7291 Stanislav Dömöš
1593 Rastislav Ebert
7167 Ladislav Filipčík
4400 Peter Hlôška
7325 Marek Kardoš Ing
7314 Štefan Karosi
7318 Filip Kebis
7276 Jakub Kotúľ
7307 René Lévai
6962 Martin Močko
2050 Vojtech Nagy
7255 Roman Paprnák
7310 David Pernesch Mgr.
7258 Peter Planý
7351 Michal Sarvaš
7372 András Szabó
7313 Norbert Tóth
7303 Miroslav Vinci
7275 Andrej Vircsík
7219 Ivan Višňovský
7254 Pavol Zachara