Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. apríl 2017 skúška F plyny MobKlim 24 24  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7424 Jozef Bartúnek
7430 Michal Bozseník
7436 Rudolf Čelítko
7422 Žemlír Chalupa
7438 František Chudý
7439 Zsolt Dobri
7425 Matej Drab
7423 Michal Fajnor
7442 Peter Göndör
7443 Tomáš Hermanovský
7434 Tomáš Húšek
7444 Norbert Kálmár
7333 Miroslav Kandravý
7435 Ondrej Kovár
7426 Miloš Krivošík
7427 Ján Matta
7441 Oliver Németh
7431 Jaroslav Papánek
7445 Martin Šiška
7437 ján Šťavina
7451 Zoltán Szikhart
7428 Tomáš Trojanovič
7432 Peter Zeman
7429 Ivan Zemko