Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. október 2010 skúška F plyny MobKlim Zlaté Moravce 36 34  Nie

Komentár

I - Skladník, IV. V prípade naplnenia počtu účastníkov; minimálne 30.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1932 Miroslav Benedikovič
2242 Peter Beňka Ing
2297 Miloš Ďatko
2270 Vladimír Dubovský
2296 Jozef Dvorský
2240 Luboš Dzibela
2239 Ján Gaži Ing.
2295 Ján Gregorec
2294 Radovan Havlovič
2207 Anton Hinca
2027 Juraj Jaško
2274 Marek Katuščák
2279 Marián Kovaľ
2292 Ambróz Kovarovič
2291 Martin Krajčír
2290 Jaroslav Krutka
2289 František Kseňák
2288 Marek Leško
2287 Attila Molnár
2286 Michal Molnár
2285 Andrej Mrkva
2268 Michal Pavlik
2248 Ján Povazsai
2842 Peter Puss
2283 Erich Rajcígel
2271 Daniel Ševčík
2284 Marián Strmeň Ing.
2282 Rudolf Švec
2269 Miroslav Uličný
2243 Martin Varsányi
2281 Marcel Vlasatý
2241 Peter Zápražný
2280 Miloš Zaujec Mgr.