Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
27. máj 2017 skúška F plyny I, II Štúrovo 6 6  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie a škúška na kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3368 Zoltán Denke
3219 Csaba János Durst
3223 László Kalácska
3155 Tamás Kiss
3168 Zoltán Konrád
3383 Péter Tomasovics