Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
23. september 2017 skúška F plyny I, II Štúrovo 9 9  Nie

Komentár

Skúšky na kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7743 Dániel Csiti
7748 Gyula Károly Fliszár
7739 Ádám Holtság
7734 Károly Karacs
7740 Albert Megyesi
7741 János Ákos Romfa
7731 Zoltán Schartner
7738 Norbert Sibinger
7747 Zsolt Trapp