Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. november 2017 školenie F plyny I, II Štúrovo 7 7  Nie

Komentár

Školenie na kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3461 István Ferenc Bakó
6123 László Bálint
3428 Nándor Bodolai
3452 Tibor Edvi
3454 Péter Gyuris
3443 Gábor Móricz
3228 Tamás Ordódy