Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. október 2017 skúška 314/2012 Bratislava 14 14  Nie

Komentár

Školenie 19.10.2015 dopoludnia a skúšky 19.10. popoludní na SIEA BA podľa zákona č. 314/2012 Z.z. na inšpekcie KZ s chladiacim výkonom nad 12 kW

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4525 Viliam Bacúlik Bc.
2590 Martin Baltes Ing.
1769 Peter Bednár
1103 Richard Bohmer
7777 Zdenko Čech Ing.
1186 Ľuboš Gajdoš
7771 Ľuboš Gajdoš
2407 Radovan Knut
1102 Ján Majerčiak
1761 Juraj Marko
1749 Vladimír Nagy
7769 Slavomír Vlašič
5339 Peter Žittňan Ing
6284 Marcel Zumrík Ing.