Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. november 2017 skúška F plyny MobKlim 15 8  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu mobklim podľa zákona 286/2009 Z.z. vo Volkswagen BA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7805 Matúš Babenský
7806 Libor Dolanský
7792 Ondrej Ďubašák
7799 David Fulír
7791 Richard Pivovarník
7793 Róbert Šárkőzi
7790 Miroslav Šipula
7807 Jozef Švec