Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. apríl 2018 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim 16 16  Nie

Komentár

Školenie na kategórie Mobklim, III,IV, I-S v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7943 Erik Adamovič
7934 Tomáš Ďuriš
8038 František Fodor
7959 Erik Gergelič
8039 Ľudovít Gyenes
8044 Emil Izakovič
7942 Lukáš Kimlička
7957 Michal Konior
8002 Michal Kovalik
8040 Marek Kurčík Ing
8041 Branislav Margeta Ing
7956 Jozef Novák
7996 Róbert Ondrovič
8043 Ivan Šoky
7955 Matej Šottník
8042 Dalibor Valent