Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. február 2018 skúška F plyny MobKlim 4 4  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7958 Michal Hromada
7960 Ľubomír Janušík
7961 Tomáš Šutta
7975 Ondrej Václavík