Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. február 2018 skúška Tepelné čerpadlá Rovinka 2 2  Nie

Komentár

Opravný termín: Akredit.škol.3729 (4 dni) na tepelné čerpadlá a skúška 7.2.2017 podľa zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7907 Miloš Semančík
7877 Miroslav Tkáč