Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. apríl 2018 skúška F plyny I, II Štúrovo 22 22  Nie

Komentár

Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6136 Csaba Batalka
5425 Sándor Bödők
5556 Tamás Csjernyik
3256 Tibor Csörgő
5548 Zoltán Czank
5420 Zoltán Dannavits
5657 Róbert Frank
8091 Attila Kovács
5322 János Lukucz
5673 Zoltán Magyar
5391 János Tibor Maksa
5314 Sándor Nagy
3445 Csaba Oláh
3603 Péter Rácz
5336 Olivér Schmidt
3195 Csaba Simon
3560 József Sipos
3447 Tamás Szakáll
5571 János Szanka
5498 Tamás Teknős
5333 László Vestner
3053 Norbert Zsoldos