Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
11. apríl 2018 školenie F plyny Z 4 4  Nie

Komentár

Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami (6 dní), Šamorín

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8064 Matúš Grejták Ing
8051 Peter Kudlac
8069 Martin Letko Ing.
7572 Jakub Robota