Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
12. apríl 2018 skúška F plyny MobKlim 3 3  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8062 Zoltán Csente
8060 Štefan Čejtey
8059 Rastislav Šišulák