Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. marec 2018 skúška F plyny Šamorín 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7907 Miloš Semančík